Mission of the Drylands Conservation Programme

The Drylands Conservation Programme, part of the Endangered Wildlife Trust mission: to maintain ecosystem conditions in the drylands that can support biodiversity, including threatened species such as Riverine Rabbit, whilst simultaneously ensuring socio-economic benefits to landowners and communities.

 

Vol. 7 Desember 2013

Die jaar draai na ʼn einde se kant toe en ons wil graag hiermee reflekteer op ʼn ongelooflike besige, maar opwindende jaar in terme van ʼn paar groot mylpale wat deur die EWT-DCP behaal is. Ons deel hiermee ʼn paar van die hoogtepunte met u, maar wil terselfdertyd ook ons waardering teenoor ons vennote uitspreekvir die ondersteuning wat hulle ons gedurende hierdie jaar gebied het om hierdie mylpale te kon behaal. Die onstuitbare Karooboere, die departemente landbou en natuurbewaring, ons skenkers, ons adviseurs, en natuurlik ons kollegas by die EWT, het almal tot die sukses hiervan bygedra. As individue kan ons baie bereik, maar as ons gekombineerde kragte saamsnoer om die uitdagings wat bedreigde spesies en ons natuurlikehulpbronne in die gesig staar teen te werk, is enige iets moontlik. Die Oewer-ekosisteem Restourasie Projek en Kaapse Kritieke Riviere Projek dien albei as modelle vir wat bereik kan word deur gekombineerdestrategiese vennootskappe.

 

BOSSIES EN KONYNE GAAN GROOT
RESTOURASIEWERK BREI UIT IN DIE NAMA-KAROO

Die EWT-DCP en derde-generasie merinoboer, Martin Scholtz, het saam hand aan die ploeg geslaan op die5de restourasie-terrein op die oewers van die Sakrivier in die Nama-Karoo in April hierdie jaar. Hierdie terrein verteenwoordig ʼn aansienlike uitbreiding van restourasie pogings as deel van die Program se Oewer-ekosisteem Restourasie Projek. Die werk is voorafgegaan deur omvattende basislyn-monitering van ʼn verskeidenheid aanwysings, insluitende ekosisteem-dienste en erosie-assessering. Opleiding is gegee deur Lehman Lindeque (Navorsing Wetenskaplike, Hulpbron Eenheid, Departement Landbou, Bosbou en Visserye) en Stefan Theron (Hoof Tegnikus: Landcare Sentraal Karoo. Direktoraat: Volhoubare Hulpbron Bestuur).

Restourasiewerk het in aanvang geneem aan die einde van April toe ʼn span van sewe manne vanuit die informele gemeenskap op Loxton begin het om sowat 1500 holtes te spit. Hierdie holtes is ontwerp om water, slik, organiese materiaal en saad op te vang, en erosie te verminder. Op hierdie manier word ʼn mikro-habitat geskep wat help met die hervestiging van plantegroei. As gevolg van die feit dat baie Karoo plantspesies se saad ʼn kort lewensduur het, en die mate van degradering vinnig is, is dit nodig om saad en/of plante in die grond te vestig om suksesvolle herstel daarvan te verseker. Saad, versamel in ongeskonde oewerstreke, sowel as van die pad-reserwes en van die kwekery se produksie-eenheid, is gesaai, en net oor die 3400 plante van nege spesies, gekweek by die EWT-DCP kwekery, is geplant.

Die EWT-DCP het ʼn Meesters student, Andrew Jackson (Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit), ingespan om navorsing uit te voer oor sekere aspekte van die doeltreffendheid van holtes in oewerstreke. Andrew het sy navorsing geloods met die plant en merk van 800 plantjies. Die uitslae van die navorsing sal help met die ontwikkeling van beste praktyke vir oewer-ekosisteem restourasie. Altesaam 1599 werksure is aangeteken deur mense van die Loxton gemeenskap (11 mans en 4 vrouens) en uit Beaufort-Wes (4 mans, draadspan) tussen 15de April en die 21ste Mei.

 

NAMA EN SUKKULENT-KAROOBOERE ONTMOET OOR ‘N GLASIE WYN EN KONYNE IN ROBERTSON

Karooboere vanuit die Loxton, Victoria-Wes en Beaufort-Wes streek, EWT-DCP personeel, lede van die advieskomitee en lede van die publiek, het onlangs by die Graham Beck Wynlandgoedbyeengekom om gedagtes in verband met die bewaring van die oewerkonyn uit te ruil, terwyl uitstekendewyne van die pragtige Robertson-vallei geniet is.

Pogings om die oewerkonyn die afgelope 15 jaar te bewaar, het op die Loxton en Victoria Wes area gefokus, waar vier bewareas, die Sakrivier, Wagenaarkraal, Kromrivier en Brakrivier, wat ongeveer 350 000 hektaar beslaan, gevestig is. Boere van hierdie bewareas het op dié dag hulle kennis met ander besoekers wat die opedag-vieringe bygewoon het, gedeel. Idees is uitgeruil om die stille geheime van die oewerkonynpopulasies in die Sukkulente Karoo te probeer ontrafel.

Die dag is afgerond met ʼn uitbundige, feestelike onthaal, waartydens ʼn unieke reuse bottel Chenin Blanc Graham Beck Reserwe wyn, met sy unieke oewerkonyn-etiket, opgeveil is om fondse vir die bewaring van die spesies in te samel. Dié bewarings-bewusmakingsdag het positiewe resultate gelewer, in die sin dat daar ʼn hele klomp nuwe idees, insluitende planne om ʼn nuwe navorsings projek in die suid-kaap te loods –uit die sjampanje-gedrewe besprekings en dinkskrum na vore gekom het.

Ons wil graag vir Mossie Basson, gasheer by die Graham Beck Wynlandgoed hartlik bedank, sowel as strik-kamera genie, Jeremy Bolton (www.trailcamadventures.blogspot.com), wie sy deskundigheid altyd so gewillig aanbied word om die gebruik van strik-kameras te demonstreer. Ons bedank ook die Nasionale Lotery Distribusie Trust wat dit moontlike gemaak het vir die Projek-personeel sowel as boere vanuit die Nama-Karoo om die belangrike geleentheid van kennis-uitruiling by te woon. Dankie ook aan Steve Moseley (www.karooimages.co.za) van Loxton vir die media blootstelling, en prof Tony Rebelo vir sy voorlegging oor iSpot (www.ispot.org.za). Spesiale dankie aan ons adviserende komitee vir hulle praatjies, idees en deurlopende ondersteuning.

 

OEWERKONYN BEWAREA-BOERE EN BEWAARDERS BEPLAN DIE PAD VORENTOE

Lede van die Sak- en Kromrivier Bewareas het onlangs by die EWT-DCP personeel aangesluit gedurende ʼn Bewarea werkswinkel, aangebied deur die EWT-DCP by die Riverine Rabbit Retreat op die plaas Dunedin. Die vennootskap tussen grondeienaars en die EWT-DCP is aansienlik versterk deur die feit dat baie gemeenskaplike doelwitte geïdentifiseer is, en daar is gesels oor hoe om biodiversiteits-bewaring in die onderskeie bewareas vorentoe te neem. Boere in die Nama Karoo is sedert 1965 nou betrokke met die bewaring van die oewerkonyn. Die oorlewing van hierdie ikoniese Karoo spesies is letterlik in die hande van die grondverbruikers, aangesien hierdie krities bedreigde spesies tot dusver uitsluitlik op privaat grondaangetref word.

Die werkwinkel is ere-status toegeken aangesien een van die boere, Pottie Potgieter, op pad na die werkwinkel, ʼn oewerkonyn waargeneem het.

Benewens die EWT-DCP personeel, was die departemente natuurbewaring in die Noord- en Wes-Kaap sowel as die Departement Landbou (Landcare) in die Wes-Kaap teenwoordig.

 

EWT-DCP PERSONEEL SWERF WYD EN SYD VIR Droëland BEWARING

Die EWT-DCP se bewaringswerk is hierdie jaar wyd ten toon gestel, insluitend verskeie aanbiedings by dieArid Zone Ecology Forum, waar die EWT-DCP Programbestuurder as Voorsitter van die AZEF Komitee genomineer is. Ander aanbiedings was by ʼn reeks landbouverenigings, verskeie gesprekke met vennote, die Karoo Parlement Konferensie, en die bywoning van ʼn wetenskaplike kennisuitruiling reis-werkswinkel, gereël deur Conservation SA en Nurture Restore Innovate. In die meeste gevalle is die gehoor nie net deur streekslande verteenwoordig nie, maar ook van oorsese lande, insluitend die VSA en Australië; of, soos in die geval van die WOCAT (World Overview of Conservation Approaches and Technologies) konferensie in Mei, was nie minder nie as 24 lande verteenwoordig.

 

STRIKKIEKIES VAN KONYNE IN DIE KAROO

Opwindende nuus is dat ons volgende jaar die oewerkonyn demografie-projek loods, waartydens strikkameras en GPS halsbande gebruik gaan word. Ons het skenkings vir 30 kameras ontvang, sowel as ʼn “oewerkonyn” beurs om ʼn Meesters student finansieel by te staan. Die student sal getaak word om oor ʼn tydperk van twee jaar ʼn wetenskaplike moniterings model te ontwikkel sodat ons meer akkuraat kan bepaal hoeveel konyne daar is, en waar optimale habitat voorkom.

Christy het in Maart by die Country Club in Johannesburg borgskap vir ses strik kameras gewerf deur ʼn entoesiastiese praatjie daaroor te lewer. Christy was ook bedrywing by die Lindt Gold Bunny Easter Dag in Johannesburg; fondse is hier vir die EWT-DCP gewerf. Ons is ook baie dankbaar aan die volgende borge: Koos en Rona Rupert Opvoedkundige Trust, Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund, Sean Williams Living Creatures Trust, Peter van de Meer, SA Hunter’s and Wildlife Conservation Association, en Ian Müller.

 

KARTERING VAN OEWERKONYN HABITAT

Een van die mees kritiese behoeftes in terme van die bewaring van oewerkonyne is om ʼn fyn-skaal kaart te skep wat die omvang van die mees geskikte habitat aandui. Die EWT-DCP het onlangs borgskap ontvang om die nuutste SPOT6 satelliet beelde, sowel as ʼn waardevolle sagteware pakket, eCognition, te gebruik om die ruimtelike patrone of “handtekening” van geskikte oewerkonyn habitat te identifiseer. Ons is baie dankbaar aan SANSA en Trimble. Ons volgende stap is om die karakterisering van die breër oewer-plantgemeenskappe uit te voer, om optimale habitat eienskappe, geassosieer met oewerkonyne (deurmiddel van strikkamera navorsing), te identifiseer. Ons het onlangs ʼn navorsings-werkwinkel met ʼn paar Karoo-ekoloë hieroor aangebied. Hulle het vir ons advies gegee oor die formaat en ontwerp van hier die studie. Ons soek nou dringend fondse om die ekologiese studie, wat grootwaarde aan ons Bewarea-kaarte sal heg, te voltooi. Dit sal ons begrip van biodiversiteit in die sentrale Karoo verbreed, asook ons begrip ten opsigte van die wisselwerking tussen natuurlike versteurings meer duidelik uitspel. Die inspeling hiervan op oewer-ekosisteme, menslike versteurings, sowel as habitat-behoeftes vir die oewerkonyn, sal dus veel beter begryp word.

 

Die EWT-DCP BLINK UIT BY DIE EWT BEWARINGS-WEEK IN JOHANNESBURG!

Bonnie, die EWT-DCP Senior Veldbeampte, het die EWT toekenning vir “Consistently Strong Performer” gedeel met Samson Phakathi en Marion Burger, terwyl Christy en Bridget Corrigan (EWT-Source to Sea) die toekenning vir Programbestuurder van die Jaar gedeel het.

 

HIDROBREKING IN DIE KAROO

Die EWT-DCP is bekommerd oor die potensiële impak van hidrobreking op droëland-omgewings en spesies, maar verstaan die realiteit van die sosio-ekonomiese uitdagings, asook die behoefte aan meer bekostigbare energiebronne. Die EWT het dus kommentaar gelewer op die Departement van Minerale Hulpbronne se regulasies ten opsigte van hidrobreking en het verskeie praatjies vir belangegroepe oor die onderwerp aangebied. Almal se vrese en vereistes oor aardgas-eksplorasie is breedvoerig aangehoor en bespreek. Indien u belangstel om ʼn afskrif van die kommentare te verkry, of ook moontlik belangstel om saam te werk op die monitering van oewerkonyne gedurende die eksplorasie-periode, kan u gerus vir Christy kontak.

 

DIE KAAPSE KRITIEKE RIVIERE PROJEK TEL BEDREIGDE VIS

Die EWT-DCP het onlangs kragte saamgesnoer met Cape Nature, DENC (Departement Natuurbewaring, Noord-Kaap) en die EWT-Source to Sea Program om die Kaapse Kritieke Riviere Projek (CCR) te loods. Hierdie Projek word ruimskoots deur die SOS (Save Our Species) befonds.

Die Kaapse Kritieke Riviere Projek (CCR) mik om die bewaring van varswater biodiversiteit metwaterhulpbronbestuur in die spesiale Olifants-Doring en Breede-Tradouw opvanggebiede te integreer. Die Olifants is van kardinale belang vir bewaring aangesien sy waters met ʼn merkwaardige 43 visspesies wemel, waarvan 10 endemies is. Ongelukkig word agt van hierdie endemiese spesies gelys as bedreig, hoofsaaklik as gevolg van die verspreiding van uitheemse roofvis spesies. Hierdie bedreiging word vererger deur ʼn toenemende vraag na water vir landbou en huishoudelike gebruik, asook deur besoedeling. Die Projek het weggespring met die installasie van hoogtemeters wat die vlak van water in die Huis-, Riet en Oorlogkloof riviere gaan monitor, asook die welkome aanstelling van die Projek se Veld Beampte, Alwyn Lubbe.

Die CCR span het onlangs ʼn ekstensiewe opname in die Doringrivier uitgevoer, tussen die Tankwa Karoo en die Biedouw vallei in die Noord-Kaap. Waardevolle inligting oor die populasie-demografie, van beide inheemse, sowel as uitheemse visspesies, is ingesamel. Alhoewel die span honderde dikkop ghieliemientjiesgevang het, is geen geelvis aangeteken nie. Hulle het wel 60 Sandvis gedurende hierdie opname gevang, meer as dubbel die hoeveelheid wat gedurende die vorige opname in 2011 gevang was. Een van die mikpunte van die CCR is om bewaringsaksies te implementeer om die oorlewing van hierdie populasies bedreigde visspesies te verseker.

Hierdie projek word moontlik gemaak deur die ondersteuning van die Save Our Species Foundation en die Elizabeth Wakeman Henderson Charitable Foundation, in samewerking met ons vennote, Cape Nature, Departement Omgewingsake en Natuurbewaring (Noord-Kaap), en die Varswater Navorsingsentrum. Die projek is ook dank verskuldig aan Europcar, vir hul borgskap van ʼn bakkie tydens die opname in die Doring, Selectech vir die skenking van gereedskap, Mazda Wildlife Fund vir borgskap, en die Departement Waterwese vir hul bystand.

 

LOXTON KINDERS RAAK KREATIEF BY DIE BLOU HUIS

Dennis en Lyndsay Jubie het 12 jaar gelede hul harte aan die kinders van Loxton gegee. Hul idee was om vreugde na die kinders se lewens te bring, terwyl hulle kreatief aan positiewe en opwindende uitdagingsdeelneem. Met dit in gedagte, het hulle talle projekte oor die jare geloods, soos “Brei uit liefde”, “Lees vir ʼn fiets” en “Lees vir ʼn uitstappie by die see”. Lyndsay het hierdie jaar besluit om die kunstige kinders ʼn kans te gee om uit te blink; die gevolg hiervan was ʼn kunskompetisie, met die tema “Die diertjies van die Karoo”. Dit het op die 15de November by die bekende Blou Huis op Loxton plaasgevind.

Altesaam 150 leerders van die JJ Booysen Primêre Skool en die RTR Akademie op Loxton het in die pretgedeel. Aangespoor deur smaaklike hot dogs het die leerders hul kunsvernuf met uitbundige entoesiasme gedemonstreer. Personeel van die Trust vir Bedreigde Natuurlewe se Droëland-bewaringsprogram (EWT-DCP) het hand bygesit om toesig te hou oor die kinders, en hulle van prentjies te voorsien wat hulle sal motiveer en inspireer om kreatief te raak. Die kinders het hulself oortref en ʼn wye verskeidenheid kleurvolle Karoo-diertjies is geskets.

Die beoordelaars het gespook om uit die pragtige klomp prentjies wenners in die verskillende kategorieë te kies, aangesien daar so ʼn wye verskeidenheid kleurvolle style deur die ontluikende kunstenaars gebruik is. Lyndsay sê: “Die kinders van Loxton was my passie vir baie jare, en niks sou moontlik gewees het sonder die goedhartige ondersteuning van my borge nie".

Lyndsay bied hierdie funksies vir die kinders aan onder die vaandel van die “Ek lewe Trust” (www.loxton.org.za),en word geborg deur Splash Paints, Shopfitters and Designers, Signage Consultants (almal in Johannesburg), en hierdie jaar, die Rooi Granaat (Loxton).

 

ALWYN LUBBE BIOGRAFIE
Ek is 28 jaar oud, en is vandag dank aan my ma verskuldig vir die passie en belangstelling wat ek oor die jare vir die natuur ontwikkel het, spesifiek omdat ons na die natuurskone Kaap getrek het toe ek slegs twee jaaroud was. Met dié dat ek in hierdie pragtige omgewing grootgeword het, het ek nog altyd ʼn belangstelling in die natuur om my gehad, wat later ontwikkel het in ʼn passie vir navorsing, bewaring en volhoubare ontwikkeling. Nadat ek my Meesters in Wetenskap voltooi het, het ek op verskeie bewaringsprojekte om die wêreld gewerk; van seeskilpaaie in Guatemala, Scarlet Macaw’s in Costa Rica, tot jagluiperds in Suid Afrika. My agtergrond is hoofsaaklik in varswater en mariene ekologie, alhoewel ek ʼn wye belangstelling in die natuurwetenskappe het. Dit is egter spesifiek my passie vir natuurlike geïntegreerde hulpbron-bestuur, bewaring en volhoubare ontwikkeling, wat my betrokkenheid by die Trust vir Bedreigde Natuurlewe en die Kaapse Kritieke Riviere Projek, aangewakker het. Dit stimuleer en inspireer my geweldig.

Alwyn het in Junie as Veldbeampte by die Kaapse Kritieke Riviere Projek aangesluit, en werk vanuit ons Muizenberg kantoor.

JANICE ESSEX BIOGRAFIE
My loopbaan het in 2007 by die Kaapse Universiteit van Tegnologie begin, waar ek my Nasionale Diploma Tuinboukunde voltooi het. My passie vir die natuur het reeds op ʼn jong ouderdom begin, toe ek my ouma en oupa op hul plaas besoek het, waar ek aan die gewone plaaslewe blootgestel was. Dit was nog altyd my begeerte om die geskiedenis en erfenis van my familie beter te verstaan en te begryp, maar ook om dit te bewaar en te laat voortleef. Dit was aanvanklik moeilik om werk in my studiegebied te kry, en daarom is ek baie dankbaar vir die geleentheid wat SANBI deur Groen Sebenza geskep het, om my in die posisie as Veld Beampte vir die Trust vir Bedreigde Natuurlewe se Droëland Bewaringsprogram op Loxton aan te stel.

Ek het my indiensopleiding by SANBI se Harold Porter Nasionale Botaniese Tuin (Betty’s Baai) en die EERU-Kwekery en Navorsing Sentrum by die Universiteit van die Wes-Kaap gehad. My agtergrond is hoofsaaklik in tuinboukunde: die groei en studie van plante, ontwerp van tuine, kweek van plante en die verbouing van nuwe plantspesies vir die kommersiële mark. Die EWT-DCP kwekery bied my die geleentheid om my kreatiwiteit vry te maak en uit te leef. Die kwekery-span met wie ek goed saamwerk, is gretig om my van alles te leer. Ek is opgewonde oor my nuwe vennootskap met die EWT-DCP, spesifiek oor die uitstekende blootstelling wat ek gekry het sedert ek by die program aangesluit het. Ek voel deel van alles en is werkliktuis hier.

Janice het in Augustus as Veldbeampte by die Loxton kantoor begin werk.

Baie dankie aan Deon Kotze vir die Afrikaanse redaksie van die nuusbrief.

 

If you would like this newsletter in Afrikaans, please send an email with this request to Christy

Head Office: Endangered Wildlife Trust, Private Bag X11, Modderfontein, Gauteng, 1645 (T) +27 11 3723600 (F) +27 11 6084682

Karoo Regional Office, Loxton: (tel/fax) 053 381 3068; Postal address:  P. O. Box 172, LOXTON, 6985, South Africa